Risk 2

RISKUTBILDNING DEL 2

Riskutbildning del 2, eller halkbanan som den ofta kallas, är en praktisk utbildning. Här får du uppleva hur det känns att köra på halt underlag och också praktiskt öva på situationer som kan uppstå i trafiken. Utbildningen är cirka 4 timmar lång, inklusive pauser, och innehåller:
• Mänskligt beteende
• Bilens beteende
• Körning under särskilda förhållanden
Hur påverkar det mänskliga beteendet din förmåga att framföra en bil och hur påverkar det trafiken? Upplev svårigheterna med körning på halt underlag och lär dig hur en bil beter sig
under annorlunda förhållanden. Övningarna består i att köra bil och du behöver därför ha tillräckliga kunskaper för att genomföra kursen.
Du ska bland annat klara av att:
• Utföra hårda accelerationer
• Bromsa från höga hastigheter
• Köra bil självständigt
Om vi bedömer att dina förkunskaper inte är tillräckligt bra kommer vi att avbryta utbildningen av säkerhetsskäl. Boka inte in en tid för utbildning innan du övningskört tillräckligt för att klara ovanstående moment!

Boka genom att ringa eller maila till oss