Handledarkurs

TRAFIKSKOLAN ERBJUDER INTRODUKTIONSKURS

Handledarutbildningen som även kallas introduktionskurs för dig som ska ta körkort privat går ut på att du som handledare ska få tips och råd om hur du på ett effektivt och pedagogiskt sätt kan lära din elev att köra bil. Vi tipsar om hur du ska lägga upp en utbildningsplan, lämpliga övningsområden, hjälpmedel, bra kursmaterial, vilka krav trafikverket har med mera.

Dessutom får du som handledare en insikt i trafiksäkerhetstänkande och möjlighet att ställa frågor om trafikregler med mera. Vi tror att ett samarbete mellan trafikläraren och handledaren kan gynna elevens inlärningsförmåga.

  • Handledarutbildningen omfattar 180 minuter (3 timmar), exklusive två pauser á 10 minuter.
  • Max antal anmälda till kursen är 16 personer vid varje tillfälle.
  • Betalning kan också ske vid kurstillfället eller via vår e-handel i förskott.

Information om Covid-19

Efter 1 Oktober sker utbildningen på Trafikskolan

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september 2021. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

Bokning

För bokning kontaktar ni trafikskolan på Tel: 073-688 32 05 , eller kan ni boka handledarutbildningen via vårt bokningsformulär.

Mer information
Ansökan om handledartillstånd kan ni göra på transportstyrelsens hemsida.

• Handledarutbildningen gäller i 5 år både för handledare och elev.
• Man måste inte vara inskriven på vår trafikskola för att genomgå handledarkursen.
• Elev och handledare behöver inte gå kursen vid ett och samma tillfälle.
• Elev och handledare måste genomgå handledarutbildningen för att få övningsköra privat.
• En elev kan ha flera handledare och en handledare kan ha flera elever.
• Du måste ansöka om att bli godkänd för varje elev som du vill bli handledare för.
• Eleven kan vara 15 år och 9 månader när eleven går handledarutbildningen, tillståndet skickas ut först när eleven fyllt 16 år.
• Kursen hålls endast på svenska, men det går bra att ha en tolk med sig på handledarutbildningen.
• Avgiften för handledartillståndet är gratis.
• Du som handledare måste efter genomgången kurs fylla i en ansökan om handledartillstånd innan ni kan börja övningsköra.
• Ni får inte övningsköra förrän eleven har ett godkänt körkortstillstånd och handledaren har ett handledartillstånd.

Känner du dig redo?