Allmänna villkor

Genom att skriva in dig på Leos Trafikskola och köpa våra tjänster så blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

För att du ska få genomföra de kunskapsprov/körprov som Trafikskolan har bokat åt dig så krävs följande:

  • Att du är klar med ”plugga” på trafikskolaoline och har minst fem (5) godkända sluttest på trafikskolaoline.se.
  • Att du genomför de antalet körlektioner som Trafikskolans Trafiklärare bedömer att du behöver för att uppnå kursplanens mål och vara redo för körprov

Det ligger på elevens ansvar att hålla ordning på hur många körlektioner som har körts och hur många som är kvar på paketet man köpt.

All betalning skall alltid ske i förskott, dvs innan körlektion/kurs startar.
Paketpriser gäller endast vid förköp.

Vid köp av enstaka körlektioner betalas varje körlektion i samband med körningen, vilket innebär att du kan boka lektioner i förväg och sen betala vid lektionstillfället.

Alla våra paket och presentkort är giltiga i ett år från och med inköpsdatum. Skulle du av någon anledning inte hinna använda hela ditt paket innan det går ut så ta kontakt med oss i god tid innan det går ut så kan vi diskutera en lösning på detta.

Återbetalning av ej utnyttjade lektioner/paket görs efter att eventuella rabatter har räknats bort.

Alla betalningar görs antingen direkt på trafikskolan eller på vår E-handel.

Eventuella skulder till oss skall vara betalda innan ert förarprov, annars förbehåller vi oss rätten att avboka förarprovet.

Har du en skuld som inte reglerats trots betalningspåminnelse förbehåller vi oss rätten att avboka alla lektioner och förarprov tills skulden är betald.

Betalningspåminnelse skickas ut när ditt saldo är på minus. Ärendet skickas vidare till inkasso om skulden inte regleras inom angiven tid, vilket kan leda till en betalningsanmärkning.

Vi förbehåller oss rätten att lägga på en dröjsmålsavgift på 50 kr för körlektioner som inte betalas senast samma dag som de har körts.

1. Retur ska ske inom 14 dagar
Varor och tjänster kan returneras inom 14 dagar. Kund skall då meddela Leos Trafikskola  AB om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalats. Meddelandet skall ske per e-post eller brev.

  • Om du inte behövde hela ditt körpaket efter avklarad utbildning (fått körkort) då återbetalas kvarstående körlektioner minus 10% avgift. Återbetalningsblankett hittar ni på skolan. Återbetalning sker vid sluten månad. 
  • Det går ej att avbryta utbildningen och begära en återbetalning på en påbörjad körpaket/startpaket. Vid ev. hinder så krävs ett läkarintyg från en legitimerad läkare som styrker påståendet innan utgångsdatum.

Alla våra paket och presentkort är giltiga i 1 år från och med inköpsdatum.

Avbokning av körlektion ska ske senast kl. 13:00 vardagen före körlektion.

Om det sker senare än kl 13:00, debiteras din lektion, såvida du inte kan uppvisa ett sjukintyg eller annat giltigt intyg, som är skäligt för utebliven körlektion. Sen avbokning skall ske till kontoret eller via telefon(svarare), glöm inte att uppge ditt namn eller personnummer.

Sker avbokning av intensivkursen senare än 14 dagar före kursstart får du tillbaka erlagd summa minus 10 % av kursens värde och eventuellt det du har förbrukat. Undantag gäller vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Trafikskolan förbehåller sig rätten att kunna avboka lektioner när t ex en trafiklärare blir sjuk eller en bil behövs vid en uppkörning, naturligtvis ska trafikskolan meddela eleven detta så tidigt som möjligt och om möjligt kunna erbjuda en ny tid.

Anmälan är bindande men avbokning och ombokning kan ske fram till två dagar innan kursstart, vid senare avbokning är kursavgiften bindande. Vid sjukdom är kursavgiften ej bindande mot uppvisande av läkarintyg.

Avbokning kan endast göras på kontoret eller via telefon, ej via e-post.
Betalning sker på trafikskolan eller på vår E-handel.

Vi förbehåller oss rätten att avboka en kurs vid sjukdom eller annan orsak som gör att vi ej kan hålla kursen.

Om du avbokar din halka, så måste detta ske allra senast kl 12:00 två vardagar innan halkkörningen skulle ägt rum. Vid akut sjukdom, skall ett läkarintyg uppvisas som halkbanan sedan måste godkänna.

Om du uteblir ifrån riskettan utan något giltigt skäl får du betala full kursavgift.

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.